Híreink

Beíratás 2017

 Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének 38/2017. (III.28.) határozata

  KÖZLEMÉNY

  Akasztó Napközi Otthonos Óvoda

 BEIRATKOZÁSI RENDJE

  a 2017/2018 nevelési évre

Beiratkozás helye:    Akasztó Napközi Otthonos Óvoda

                            6221 Akasztó Szent I.utca.67

Beiratkozás ideje:    2017. április 24-től, 2017. április 28-ig.

                            Hétfőtől péntekig, reggel 7 órától 12 óráig.

Óvodai beíratásához szükséges közokiratok:

  • a GYERMEK személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított
    • személyi azonosító
    • lakcímet igazoló hatósági igazolvány
    • anyakönyvi kivonat
    • TAJ kártya
  • a SZÜLŐ személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2017.augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Felvehető az gyermek is nevelés év folyamán, aki a 2,5 életévét betöltötte, és a férőhely biztosítása érdekében a szülők a beiratkozáskor igényüket bejelentették, feltéve, hogy minden, a településen, lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

 

Az óvoda vezetője az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntését írásban közli a szülővel legkésőbb 2017. június 9-ig.

 

A szülő, az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérheti, hogy elektronikus úton értesítést kapjon gyermeke óvodai felvételt nyert, vagy felvétele elutasításra került.

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

 

Madácsiné Végh Edit

intézményvezető

 Akasztó Napközi Otthonos Óvoda körzethatárai

Akasztó Napközi Otthonos Óvoda

6221 Akasztó Szent I. utca 67.

Akasztó Napközi Otthonos Óvoda

I.sz. Óvoda telephelye

6221 Akasztó Fő utca 88.

Árpád utca

Ady Endre utca

Bacsó Béla utca

Akácfa utca

Bajcsy Zsilinszky utca

Arany János utca

Béke utca

Bartók Béla utca

Bródy Sándor utca

Batthyány utca

Csatornaköz utca

Bem Tábornok utca

Damjanich utca

Bocskai utca

Dózsa György utca

Csengődi utca

Eötvös utca

Deák Ferenc utca

Fürst Sándor utca

Döbrögec tanya

Hunyadi utca

Fő út

Jászberényi utca

Homok utca

József Attila utca

Iskola utca

Kossuth Lajos utca

Jókai utca

Mártírok utca

Kígyós híd

Nyúl utca

Madách sor

Petőfi Sándor utca

Rózsa utca

Rákóczi utca

Sallai utca

Szabadság utca

Sport utca

Szent István utca

Széchenyi utca

Tavaszmező utca

Szőlő utca

Zrínyi utca

Táncsics utca

 

Toldi utca

 

Tubáni utca

 

Vörösmarty utca