Beíratás 2018

KÖZLEMÉNY

  AKASZTÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

 BEIRATKOZÁSI RENDJE

  a 2018/2019 nevelési évre

Beiratkozás helye: Akasztó Napközi Otthonos Óvoda, 6221 Akasztó, Szent I. utca 67.

Beiratkozás ideje:

2018. 04.23. hétfő

2018. 04.24. kedd

2018. 04.25. szerda

2018. 04.26. csütörtök, reggel 7 órától 12 óráig.

Óvodai beíratásához szükséges közokiratok:

  • a GYERMEK személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított
  • személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa
  • lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • anyakönyvi kivonata
  • TAJ kártyája
  • a SZÜLŐ személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2018. augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti. A 3. évet betöltött gyermek, 2018. 09. 01. naptól legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A gyermek óvodai jogviszonya az óvodába történő beszoktatás napján jön létre.

Felvehető az gyermek is nevelés év folyamán, aki a 2,5 életévét betöltötte, és a férőhely biztosítása érdekében a szülők a beiratkozáskor igényüket bejelentették

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az óvoda vezetője az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntését írásban közli a szülővel legkésőbb 2018. május.31-ig. A szülő, az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérheti, hogy elektronikus úton értesítést kapjon gyermeke óvodai felvételt nyert, vagy felvétele elutasításra került.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

Madácsiné Végh Edit

   intézményvezető

 

Akasztó Napközi Otthonos Óvoda

6221 Akasztó Szent I. utca 67.

Akasztó Napközi Otthonos Óvoda

I.sz. Óvoda telephelye

6221 Akasztó Fő utca 88.

Árpád utca

Ady Endre utca

Bacsó Béla utca

Akácfa utca

Bajcsy Zsilinszky utca

Arany János utca

Béke utca

Bartók Béla utca

Bródy Sándor utca

Batthyány utca

Csatornaköz utca

Bem Tábornok utca

Damjanich utca

Bocskai utca

Dózsa György utca

Csengődi utca

Eötvös utca

Deák Ferenc utca

Fürst Sándor utca

Döbrögec tanya

Hunyadi utca

Fő út

Jászberényi utca

Homok utca

József Attila utca

Iskola utca

Kossuth Lajos utca

Jókai utca

Mártírok utca

Kígyós híd

Nyúl utca

Madách sor

Petőfi Sándor utca

Rózsa utca

Rákóczi utca

Sallai utca

Szabadság utca

Sport utca

Szent István utca

Széchenyi utca

Tavaszmező utca

Szőlő utca

Zrínyi utca

Táncsics utca

 

Toldi utca

 

Tubáni utca

 

Vörösmarty utca